Гэлэгчулуун Бямбасүрэн

ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1994 - 2004 Төмөрбулаг сумын ЕБ-ын сургууль
2004 - 2008 Улаанбаатар хотод Эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль
2017 Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2008.08.01 - 2012.12.18 Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ХААН банкны тооцооны төвд эдийн засагч
2012.12.09-ний өдрөөс - 2016.10.26 Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын даргаар
2016.10.26-ны өдрөөс - Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын даргаар

Гавъя Шагналууд
2007 ЭЗБДС-ийн манлайлагч алтан медаль
2008 ХААН банкны алтан од
2013 МУЗН-ийн Нигүүсэл мөнгөн медаль
2014 МНУХ-ны соёмбо одон
2015 Аймгийн ИТХ-ын Хүндэт өргөмжлөл
2016 Аймгийн Тэргүүний ажилтан
2017 Аймгийн ИТХ-ын дээд шагнал "Хөвсгөл-Од" медаль

Гадаад хэл
Англи хэл

Имэйл