Цэвээндорж Доржготов

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1977.09 - 1985.06 Төмөрбулаг сумын ЕБС
1985.09 - 1987.06 Шинэ-Идэр сум ЕБС
2009 - 2011 ХУИС-ийн харьяа Далай ван ДС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2004.12.07 - 2013.01.19 Төмөрбулаг сумын 1-р багийн Засаг дарга
2013.08.19 - 2016.08.23 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д нярав

Гавъя Шагналууд
Аймгийн ЗДТГ-ын баярын бичиг 2010 он

Имэйл