Төртогтох Элдэв-Очир

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1989 - 1999 Төмөрбулаг ЕБС
1999 - 2004 Сутай ХЗДС
2009 - 2011 ХУИС

Боловсрол зэрэг
Магистр

Туршлага
2004.09 - 2005.12 УБ хот Хан-уул дүүргийн Цагдаагийн тасагт цагдаа
2005.12 - 2006.08 Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газарт Хүүхдийн байцаагч, хэв журмын цагдаа
2007.02 - 2007.09 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д Нийгмийн ажилтан
2007.09 - 2014.09 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д байрын багш
2015 - одоог хүртэл Төмөрбулаг хөгжил сангийн гүйцэтгэх захирал
2017.02.01 - Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-т Нийгмийн ажилтан

Гадаад хэл
Англи хэл , Орос хэл

Имэйл