Чойжилсүрэн Энхбаяр

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1995.09 сар - 2005. 06 сар Төмөрбулаг сумын ЕБС
2005.09 сар - 2010 .06 сар МУИС НШУС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2012 он - одоог хүртэл Төмөрбулаг сумын СӨББ-д нярав

Гавъя Шагналууд
2014 Аймгийн ЗДТГ-ын баярын бичиг
2017 НАМЗХ-ны Алтан од медаль

Гадаад хэл
Англи хэл , Орос хэл, Төвд хэл

Имэйл