Төртогтох Эрдэнэбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1977.09 - 1985.06 Төмөрбулаг сум ЕБС
1985.09 - 1987.06 Шинэ-Идэр сум ЕБС
2002.09 - 2006.06 Хөвсгөл Далайван коллеж

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1990 - 2002 Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-т цахилгаанчин, дизельчин
2003.09 - 2006.09 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д технологийн багш
2006.09 - 2008.10 Төмөрбулаг сум дах Монгол шуудан банкны 49-р тооцооны төвийн эрхлэгч, эдийн засагч
2008.11 - 2016.10 Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-т багийн Засаг дарга
2016.11 - Төмөрбулаг сумын Засаг дарга

Гавъя Шагналууд
2000 он Аймгийн ЗДТГ-ын баярын бичиг
2006 он Хөвсгөл аймгийн МШБ-ны "Шилдэг эдийн засагч, эрхлэгч"
2007 он Аймгийн ЗДТГ-ын Жуух бичиг
2008 он Хөвсгөлийн бахархал
2009 он Аймгийн Тэргүүний ажилтан
2010 он Хөвсгөл аймгийн Шилдэг баг хорооны Засаг дарга

Гадаад хэл
Орос хэл , Англи хэл

Имэйл