Жүгдэр Лхагважав

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1966 - 1974 Хөвсгөл аймгийн Бүрэн тогтох сумын ЕБС
1974 - 1977 Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум ХААТ-кум
1983 - 1988 Улаанбаатар МУИС
2008 - 2008 Улаанбаатар МУИС

Боловсрол зэрэг
магистр

Туршлага
1977 - 1983 Төмөрбулаг сумын 4-р багт малын бага эмч
1988 - 1990 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д биологийн багш
1990 - 2000 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д хичээлийн эрхлэгч
2000 - 2014 Төмөрбулаг сумын ЕБС-д захирал

Гавъя Шагналууд
1991 он Ардын хувьсгалын 70 жилийн ойн медаль
1991 он Боловсролын байгууллагын 70 жилийн ойн медаль
2000 он Багшийн алдар медаль
2001 он Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн меддаль
2000 он Багшийн алдар медаль
2005 он Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн медаль
2007 он Боловсролын Тэргүүний ажилтан
2011 он Боловсролын байгууллагын 90 жилийн ойн медаль
2015 он Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
2017 он Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын Хүндэт тэмдэг

Имэйл