Базараа Пүрэв-Осор

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1968 он - 1976 он Төмөрбулаг сум ЕБС
1976 он - 1978 он Мөрөн 1-р 10 жил
1984 он - 1988 он Улаанбаатар СУДуС

Туршлага
1982 он - 1986 он Төмөрбулаг сумын МХЗЭ-ийн үүрийн дарга
1986 он - 1995 он Төмөрбулаг сумын НААҮ-ний төвийн дарга
1996 он - 1999 он Төмөрбулаг суманд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
2000 он - 2007 он Төмөрбулаг сумын Соёлын төвд эрхлэгч
2007 он - 2014 он Төмөрбулаг сумын Соёлын төвд Хөгжмийн багш
2014 оноос - одоог хүртэл Төмөрбулаг сумын Соёлын төвд ОНСС-ын ажитан, нярав

Гавъя Шагналууд
Засгийн газрын хүндэт жуух бичиг 1979 он
Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний ажилтан 2015 он
Төмөрбулаг сумын дээд шагнал "Нутгийн бахархал" шагнал 2017 он

Гадаад хэл
Орос хэл

Имэйл