Иргэдийн оролцоо төсөл нийт 13

Нутгийн хөгжил- иргэдийн оролцоо уралдааны шагнал гардуулах үйл ажиллагаанд оролцов.
2016-09-14 14:04
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхимд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо” төслөөс зарласан “Нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо” уралдааны шагнал гардуулах..
Нутгийн хөгжил- иргэдийн оролцоо уралдаанд шалгарлаа.
2016-07-08 15:11
Тус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын байгууллага нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо” төслөөс 2016 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр зарласан “Нутгийн хөгжилд иргэний оролцоо” уралдаанд амжилттай..
Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулав.
2016-05-06 16:34
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:DoNotShowRevisions></w:DoNotShowRevisions> <w:DoNotPrintRevisions></w:DoNotPrintRevisions>..
Төслийн ажлын үр дүнгийн талаар төлөөлөгч нарт танилцуулав.
2016-04-19 12:46
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..
Төслийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөв
2016-04-14 16:52
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 7 хурлаас "Иргэний оролцоо" төслийн хэрэгжилтийн тайлан, тэтгэлэгийн төсвийн зарцуулалтын талаарх мэдээллийг хэлэлцээд төслийн ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулсан байна гэсэн үнэлэлт дүгнэлт өгөв...
Иргэний оролцоо төслийн тайлангаас
2016-04-08 19:27
Тус сумын ИТХ-ын хэрэгжүүлсэн "Иргэний оролцоо" төслийн хүрээнд эхний санхүүжилт 3.6 сая төгрөгөөр зохион байгуулсан ажлын тайлан, төсвийн зарцуулалтын мэдээ
Багууд "Иргэний оролцоо"-ны мэдээллийн самбартай боллоо.
2016-01-21 12:14
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:..
Цахим хуудас хөгжүүлэх уралдааныг дүгнэж, НӨУБ-ын чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд санаачилгатай ажилласан иргэдийг шагнаж урамшуулав.
2016-01-05 22:19
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..