Хууль эрх зүй ба тодруулга нийт 4

МУ-ын Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтын гарын авлага
2016-05-02 12:04
2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын танхимд МУИС-ийн багш Жавзандулам, Эрдэнэсайхан нар төрийн байгууллагын албан хаагчид, иргэдэд 2016 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөх Захиргааны ерөнхий хуулийн талаар танилцуулах сургалт зохион байгуулсан. Уг сург..