ИТХ-ын тогтоол нийт 9

Аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоолын биелэлт 2015 он
2016-01-06 16:10
,Аймаг, сумын ИТХ-ын 2015 оны тогтоолын хэрэгжилтийн биелэлтийг ЗДТГ-аас ирүүлснийг нийтлэв.
ИТХ-ын ээлжит бус 11 дүгээр хуралдааны тогтоол /2015.11.17/
2015-11-17 19:27
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..
ИТХ-ын 9 дүгээр хуралдааны 02 дугаар тогтоол
2015-04-02 17:47
ИТХ-ын 2015.03.13-ны өдрийн 9 дүгээр хуралдааны 02 дугаар тогтоолын төслийг хурлаар батлуулсан Төрийн сангийн төлөөлөгч тухайн тогтоолын хандив тусламжийн орлого 197735.7 мянган төгрөг байсныг 202640.0 мянган төгрөг гэж, санхүүгийн дэмжлэг 60207.3 мянган төгрөг байсныг..
ИТХ-ын 9 дүгээр хуралдааны тогтоол
2015-03-25 09:37
Сумын 2015 оны 03 сарын 13-ны өдрийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн 9 дүгээр хуралдаанд "Сумын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тухай" асуудлыг оруулж хэлэлцүүлсэн Төрийн сангийн төлөөлөгч Б.Уранмандал "Сумын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай" 2 дугаар тогтоолын төслийг 3 дуг..