Мал тооллогын сургалт семинар болов

2017-12-07 15:38

     Сумын Засаг даргын А/114 захирамжаар сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс 44 хүнд 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын нэгдсэн сургалт семинарыг зохион байгуулж тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангалаа. Сургалтаар мал тооллогын маягт нөхөх заавар, тооллого явуулах, хянаж шалгах ажил, тооллогын үед анхаарч ажиллах асуудал, мэдээ судалгаа хэрхэн гаргах талаар заавар зөвөлгөө өгч мал тооллогыг 5 багт 12-р сарын 07-ны өдрөөс 17 чиглэлээр мал тооллогыг чанартай, үнэн бодит байдлыг хангахуйц нөхцөлд зохион байгуулахаар мал тооллогын комисс ажилдаа гарлаа.

Мэдээллийн эх сурвалж: ИТХ-ын төлөлөгч Ч.ЦэдэвсүрэнСэтгэгдэл ачааллаж байна ..