Эрчмийн хар ямаа үүлдээр баталгаажлаа.

2017-12-13 10:07

Эрчмийн хар ямааг 1986 оноос эхлэн Н.Надмид доктор болон сумын үе үеийн мал зүйчид судалж , ангилж омгоор батлуулж байсан бол ХХААЯам, аймгийн ХХААГазар, ДЗОУБ, ахмад мал зүйч Б.Шарбанди тэргүүтэй сум орон нутгын удирдлага, малчдын хамтын хөдөлмөрийн үр шимээр хамгийн нарийн ноолуур, мах, сүүний өндөр гарц бүхий Эрчмийн хар ямааны  "Үүлдэр"-ээр 2017 оны 12 дугаар 12-ны өдөр ХХААХҮ-ийн яамны сайдын зөвлөлийн хурлаар баталгаажлаа.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..