ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 18 дугаар хуралдааны мэдээллээс

2017-12-19 20:04

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 18 дугаар хуралдаан 12 дугаар сарын 19-ний өдөр ИТХ-ын даргын өрөөнд болов. Хурал Тэргүүлэгчдийн 100%-ийн ирцтэй хуралдав. Хрулаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

1.Улсын аварга малчин шагналд тодорхойлох тухай-Асуудал хэлэлцүүлсэн нь: Засаг даргын орлогч дарга Ч.Цэдэвсүрэн

2.Сумын Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасгийн 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан-Асуудал хэлэлцүүлсэн нь: Байгаль хамгалаагч Б.Жаргалсайхан

3.Суманд 2017 онд хуваарилгадсан “Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын зарцуулалт, үр дүнгийн тухай-Асуудал хэлэлцүүлсэн нь: Байгаль хамгалаагч Б.Жаргалсайхан

4.Ойн мэргэжлийн байгууллагын 2017 оны ажлын тайлан хэлэлцэх тухай-Асуудал хэлэлцүүсэн нь:  “Баянэнхмарал” ХХК-ны захирал Т.Отгонбаяр

Хурлаас гарсан шийдвэрийг ИТХТ-ийн тогтоол цэснээс үзнэ үүСэтгэгдэл ачааллаж байна ..